Het is bijzonder ingewikkeld om van tevoren de slaagkansen van een in-vitrofertilisatie (IVF) in te schatten. Algemeen bekend is het gegeven dat leeftijd een belangrijke rol speelt. Hoe ‘jonger’ de vrouw die een in-vitrofertilisatie aanvat, hoe groter haar kansen om zwanger te worden. Het is namelijk zo dat in natuurlijke omstandigheden de vrouwelijke vruchtbaarheid al daalt na de leeftijd van 35 jaar. Onder ‘jong’ verstaat men dus een vrouw die nog lang niet de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft.

De oorzaak van onvruchtbaarheid nauwkeurig bepalen

Hoe beter men het probleem kent dat leidt tot onvruchtbaarheid bij een koppel, hoe nauwkeuriger de behandeling bepaald kan worden. Het is bijgevolg noodzakelijk dat beide partners vooraf grondig onderzocht worden.

De aarde van het vruchtbaarheidsprobleem en het soort behandeling spelen eveneens een rol bij het succes van een in-vitrofertilisatie.

Dan is er ook nog de invloed van onbekende factoren, van toevalligheden en geluk … Soms zijn er meerder pogingen nodig eer een behandeling aanslaat. Het valt onmogelijk te bepalen waarom het de eerste keer niet lukt. Voortplantingsgeneeskunde is geen exacte wetenschap …

Picto_cigarette_ecrasee

Stoppen met roken

De slaagkansen kan men wel in de hand werken door te stoppen met een schadelijke gewoonte, meer bepaald roken. En dat geldt voor beide partners.

Bij een man die rookt is de spermakwaliteit een flink stuk slechter dan bij een niet-rokende man.

Een rokende vrouw zal er dan weer veel langer over doen om zwanger te worden. Anderzijds wijzigt nicotine sneller haar eicelvoorraad. Men heeft vastgesteld dat rokende vrouwen sneller in de menopauze komen.

Stoppen met roken is bijgevolg de meest probate beslissing die men kan nemen om de kansen op een geslaagde IVF-behandeling te vergroten.

Overgewicht vermijden

Als een vrouw die een IVF-behandeling wil opstarten last heeft van overgewicht, doet ze er goed aan om voor de start van de behandeling op dieet te gaan. Want overgewicht is inderdaad een factor die de kansen op een zwangerschap door IVF verkleint.

Er bestaan dus wel degelijk factoren die het succes van een IVF-behandeling beïnvloeden. Maar de enige omstandigheden die het koppel zelf kan veranderen, houden verband met hun levensstijl. Als men het echt wil, kan men stoppen met roken en iets doen aan zijn gewicht. De andere factoren zijn meer onberekenbaar: leeftijd, het soort vruchtbaarheidsprobleem, het type behandeling en de geluksfactor kan men niet ombuigen.

Picto_balance

Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Gautier Vandenbossche
Publicatiedatum : 12-02-2016