Er zijn weinig risico’s verbonden aan IVF. De vaakst voorkomende complicaties houden verband met de stimulatie van de eierstokken. Andere problemen kunnen zich voordoen tijdens de fase van de punctie en tijdens de zwangerschap. Hoewel ze zeldzaam zijn, moet men uiterst waakzaam zijn voor mogelijke complicaties. In dat geval moet de patiënte zich altijd wenden tot de medische dienst die verantwoordelijk is voor haar IVF-behandeling.

Risico’s die verband houden met de stimulatie van de eierstokken

o Ovarieel hyperstimulatiesyndroom

De eierstokken reageren té sterk op de gonadotrofines die toegediend worden om de rijping van meerdere eicellen te stimuleren. Bovendien kan er net na de eicelpunctie of enkele dagen na de overdracht van de embryo’s opnieuw sprake zijn van stimulatie van de eierstokken. Hun omvang neemt toe en de overtollige afscheiding van hormonen en andere stoffen die ze produceren, verhoogt de doordringbaarheid van de bloedvaten en dus het risico op oedeem en vochtophoping. Men kan het ovarieel hyperstimulatiesyndroom onderverdelen in diverse stadia die verschillen qua ernst.

De eerste symptomen die men waarneemt, zijn buikpijn, misselijkheid en overgeven, diarree en gewichtstoename. Ernstiger symptomen zijn de vorming van buikwaterzucht, ionenstoornissen, nierinsufficiëntie en respiratoire benauwdheid. Gewoonlijk verdwijnen die symptomen vanzelf, maar soms zijn hospitalisatie en opname op intensive care noodzakelijk.


Torsie van de eierstok, steel en eileider

Vermits het gewicht en de omvang van de eierstokken die gestimuleerd worden voor IVF toenemen, kunnen de eierstok, de steel en de eileider om hun as draaien.

Deze draaiing belemmert de bloedtoevoer naar de eierstokken en kan leiden tot het afsterven van de eierstok. In dat geval moet snel gehandeld worden, om door laparoscopie de torsie weg te nemen.

Risico’s verbonden aan de eicelpunctie

Gynaecologische infectie

Deze infectie is zeldzaam na een eicelpunctie. Ze wordt veroorzaakt door een ziektekiem die overgedragen werd tijdens de interventie of aan een reactivering van een latente infectie. Als er strikte steriele regels worden nageleefd, kan men een dergelijke infectie uiteraard vermijden.

Bloedingen

Vaginaal bloedverlies komt frequent voor, maar is niet ernstig en verdwijnt vanzelf.Ook abdominaal bloedverlies tijdens de eicelpunctie is courant. Dat is te wijten aan het feit dat de naald door de bloedvaten van de eierstokken wordt gestoken. In de meeste gevallen blijft dat bloedverlies in de buik zonder gevolgen.

Ook aanzienlijke bloedingen rond de darmen zijn zeldzaam. Ze zijn langzaam en verspreid, en doen zich gewoonlijk voor binnen de 48 u na de eicelpunctie. In dat geval wordt de patiënte ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Een interventie is heel zelden nodig en gebeurt via laparoscopie.

Risico’s die verband houden met de zwangerschap

  • Bij een IVF-behandeling loop je een hoger risico op buitenbaarmoederlijke zwangerschap dan bij natuurlijke bevruchting. Als de diagnose vroegtijdig gebeurt, krijg je een behandeling met geneesmiddelen, anders volgt een chirurgische ingreep.
  • Bij IVF komen er meer meerlingenzwangerschappen voor. Dat is normaal, want om de kansen op zwangerschap te vergroten, wordt er soms meer dan één embryo teruggeplaatst. Als al die embryo’s zich innestelen, ontstaat er een meervoudige zwangerschap, wat kan leiden tot verloskundige problemen. Voor de moeder ontstaan er risico’s op een laattijdige miskraam, hypertensie (hoge bloeddruk), bevalling door keizersnede en meer ziekenhuisopnames tijdens de zwangerschap. Voor de baby zijn er risico’s op vroegtijdige geboorte en een langdurig verblijf op de afdeling neonatologie, en/of ademhalings- en neurologische problemen.
Artikel opgemaakt onder toezicht van Dr Gautier Vandenbossche
Publicatiedatum : 11-01-2016